Address »
BHARATIYA KISAN SANGH

Akhil Bharatiya Executive Committee

President

Man.Shri. Aniruddha Ramchandra alis

Annasaheb Murkute

32, Reshimbaug, Nagpur – 440 009

Tel . (0712) 2743418

General Secretary

Man.Shri. Prabhakar kelkar

43, Deen Dayal Upadhyay Marg,

New Delhi – 110002

Tel. (011) 2321 0048

Mob. 094250 14262

Organising Secretary

Man. Shri. Dinesh Dattatraya Kulkarni

B/ 207, Bharat Bhavan,

1360, Shukrawar Peth,

Pune – 411 002

Tel. (020) 24478801

Mob. 094223 22284

Central Office

43, Deen Dayal Upadhyay Road,

New Delhi- 110 002

Tel. (011) 2321 0048